Rajcza - Pałac Lubomirskich

Pałac Lubomirskich. W roku 1833 właścicielem  wsi Rajcza został Anastazy Siemioński. To właśnie za jego czasów powstał pałac. Około roku 1843 dalej rozbudowano pałac i park przyległy do niego. Następnym właścicielem Rajczy (i pałacu) w latach 1854-1893 został Teodor Primavesich. Wtedy pałac przyjął zwarty, konkretny kształt. Park był zadbany, ozdobiony licznymi rzeźbami i unikatowym drzewostanem, wokół którego znajdował się staw. W  latach  1894-1914  właścicielem  pałacu  był  Władysław  Lubomirski.  Za  jego  panowania   pałac  przeszedł  ostatnią   przebudowę.        Posiadana przez księcia Lubomirskiego osobowość sprawiła, iż pałac tętnił życiem, a Rajcza była znana w świecie. Przebywał tu między innymi Karol Szymanowski. W roku 1914 książę Władysław Lubomirski sprzedał Rajczę arcyksięciu Stefanowi Habsburgowi, będącemu również właścicielem zamku w Żywcu. Wtedy w pałacu odbywały się liczne koncerty, na których występowali najważniejsi polscy muzycy, m.in. Paderewski, Szymanowski, Różycki, Szeluto, Rubinstein itp.

  • REKALMA


    FERO ACTIVE - Korbielów

    SMREK - Korbielów